Структура на организацијата

Мартин Теновски

Основач и Претседател
Страстен за идеи и иновации во дигиталниот свет. Со визија за подобрување на животот на луѓето. Тој е искусен дизајнер и ментор на повеќе од 250 студенти за дизајн.

М-р Селмин Несимоски

Основач и Заменик Претседател

Неговата преданост кон развојот на стратегии, експертиза и водечки квалитети допринсуваат за спроведување на најдобрите практики.

Јовица Илијевски

Претседател на ИТ Сектор
Искусен програмер. Неговата лидерска улога оди надвор од кодовите и алгоритмите, претставувајќи инспирација за членовите на секторот.

Александар Ѓурчевски

Претседател на Маркетинг Сектор
Визионер чии стратегии претставуваат иновативни пристапи. Неговата способност да го анализира и разбере корисничкото однесување го прави предводник во креирањето на успешни кампањи.

Ирена Велјаноска

Секретар и Член на Стручна Комисија
Извонредна медицинска сестра со искуство повеќе од 20 години. Нејзината посветеност кон здравствената нега и талентот за организација ја прават клучна фигура во здружението.

Фроси Николиќ

Истакнат Член
Студент на студии за хемија. Нејзините знаења и пристап кон науката дополнително ги збогатуваат дискусиите во здружението, додека нејзината желба за учење и истражување дополнително ги мотивира и останатите членови.

Вероника Горенова

Член на Стучна Комисија
Студент по општа медицина. Нејзината перспектива како студент на медицина додава нови димензии на разговорите и одлуките на комисијата, осигурувајќи дека ги разгледуваме сите аспекти на здравствената наука.

Сашо Велјаноски

Претседател на Надзорен Одбор
Искусен комерцијалист со забележителни повеќе од 20 години работно искуство. Неговото искуство е витално за донесување на важни одлуки и обезбедување на водечка улога на организацијата.

Бојан Велјаноски

Истакнат Член
Студент на Факултетот за економија и бизнис менаџмент. Неговите свежи перспективи и знаења дополнително ги збогатуваат разговорите и стратегиите на организацијата, обезбедувајќи иновативни пристапи кон проблемите и предизвиците.