Повик за текстови на социјални теми

За повикот ЕКВАЛИТАС СОЦИЈАЛ ве поканува да напишете текст на социјални теми. Текстот треба да биде истражувачко-авторски. Доколку користите извори, јасно наведете и цитирајте. Доколку користите фотографии од странски извори, запишете од која страна се превземени. За сите фотографии треба да имате дозвола. Нема ограничување во однос на тоа кој може да аплицира со текст. … Продолжи со читање Повик за текстови на социјални теми